basket
basket Cart (0) - 0 ฿

About Us

ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท เอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ผลิตมาจากสมุนไพรธรรมชาติ ที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคทุกคน โดยเราได้วิจัยละคิดค้นกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพร เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด ประสิทธิภาพและความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ดั่งปณิธานของเรา "เพื่อคุณ เพื่อสุขภาพ"

เราใส่ใจในมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเรา ต้องผ่านมาตรฐานการผลิตที่ไว้วางใจได้ ทั้งมาตรฐานการผลิต GMP การรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา อีกทั้งยังได้รับเครื่องหมายฮาลานสำหรับพี่น้องชาวมุสลิม

วัตถุประสงค์

จุดเริ่มต้นของ บริษัท เอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ จำกัด มาจากทางเรามีความตั้งใจจริงที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น เพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร อีกทั้งอาหารที่ทุกคนรับประทานเข้าไปในปัจจุบันเป็นอาหารที่ผิดมาก

ทางเราจึงจัดจำหน่ายอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้น เพื่อใช้ในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งทางเราได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีและเป็นแหล่งที่มาจากออร์แกนิคทั้งหมด ทำให้คงสภาพความเป็นธรรมชาติไว้มากที่สุด นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำเพื่อให้ทุกคนได้รับแต่สิ่งดีๆและคงคุณค่าไว้มากที่สุด

นโยบาย

เนื่องจากผู้คนในปัจจุบันขาดความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพ ขาดความเข้าใจในเรื่องของอาหาร ไม่ใส่ใจในเรื่องของอาหาร และไม่มีเวลามากพอที่จะหันหลังกลับมาใส่ใจในสุขภาพของตัวเอง จึงทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรก็ตามกลับคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวเอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ทุกคนมีความมุ่งหวังในการที่จะสร้างสิ่งดีๆกลับคืนให้สู่สังคม ให้สู่ผู้บริโภค

จุดมุ่งหมาย

เอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ นอกจากเราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้ว ในอีกด้านหนึ่งเรายังส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วย เพราะเราตระหนักดีว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นดั่งของขวัญล้ำค่าที่ทุกคนปรารถนา บริษัทเอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในอีกหลากหลายช่องทาง ทั้งการบรรยายความรู้ด้านสุขภาพ การบริจาคและมอบผลิตภัณฑ์ผ่านองค์กรและมูลนิธิต่างๆ เพื่อนำรายได้ไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนโอกาสในการรักษาโรค เป็นการคืนกำไรกลับสู่สังคม เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคน