บทความ

คำนวนสูตรนี้ไว้! ไม่เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจไขมันในร่างกายมีหลายชนิด 


     Total cholesterol (TC) ไขมัน cholesterol ร้อยละ 30 มาจากอาหาร ส่วนที่เหลือร้อยละ 70 ผลิตโดยตับ ค่าTC จะสูงขึ้นก็แต่โดยการเพิ่มขึ้นของ LDL และ/หรือ TG เท่านั้น ส่วน HDL นั้น หากมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อใด ค่า LDL และ TG นั้นจะลดค่าลงในสัดส่วนที่มากจนน่าพอใจยิ่งกว่า สรุปก็คือ HDL เพิ่มขึ้นมากเมื่อใด ไม่ช้าไม่นาน TC จะลดลงมาเอง

     LDL (Low-density lipoprotein) เป็นไขมันที่ไม่ดี หากมีสูงจะทำให้หลอดเลือดตีบ

     HDL (High-density lipoprotein)เป็นไขมันที่ดีป้องกันเสียเลือดตีบคือ HDL จะเป็นตัวพา LDL ออกจากพนังหลอดเลือด ฉะนั้น ยิ่งมีค่าสูงขึ้นมากเท่าใด ยิ่งดีมากเท่านั้น

      Triglycerides (TG) เป็นไขมันในเลือดที่เกิดจากอาหารแท้ ๆ ทั้งจากอาหารไขมันโดยตรง และอาหารคาร์โบไฮเดรต ดังนั้น การจะลด TG ก็จำเป็นต้องลดปริมาณอาหารไม่ให้กินล้นเกินหรือพูดเป็นศัพท์วิชาการ ก็คือ ต้องลดการบริโภคจำนวนแคลอรี่ในแต่ละมื้อและแต่ละวันลง

 

การแปลผลไขมันในเลือดจะต้องดูอัตราส่วน TC : HDL ratio

คือนำค่า TC (Total cholesterol) หารด้วยค่า HDL  (High-density lipoprotein)

ถ้าได้อัตราส่วนที่มากกว่า 6 จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูง

 

ยกตัวอย่างเช่น


นาย ก.

TC (Total cholesterol) = 190

HDL  (High-density lipoprotein) = 30

Ratio = 6.33

นาย ข.

TC (Total cholesterol) = 250

HDL  (High-density lipoprotein) = 57

Ratio = 4.38

 

สรุป หากคำนวณผลเลือดจาก TC : HDL Ratio  

 นาย ก. จะมีความเสี่ยต่อโรคหัวใจสูงกว่า นาย ข.

 


อ้างอิงข้อมูลจาก siamhealth

 

relate

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share This Post: